KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KAMIENNEJ

W głębi wsi Kamienna (powiat sieradzki) , w kępie drzew modrzewiowych znajduje się kościół Św. Trójcy z ok. 1595 r. Jest to kościół filialny parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach. Jest to budowa konstrukcji zrębowej, jednonawowa, oszalowana. Ołtarz głowny późnorenesansowy  z 1613 r., a w nim: malowane na desce obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W kościele znajdują się liczne przykłady ludowego rzemiosła stolarskiego i kowalskiego. Zwiedzanie obiektu po uzyskaniu zgody proboszcza z Iwanowic.

Dane kontaktowe:

  • Kościół filialny p.w. Świętej Trójcy w Kamiennej
  • 98-235 Błaszki, Kamienna Wieś
  • tel. 62 762 68 10