KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAMIĘCINIE

Parafia w Pamięcinie powstała na początku XV wieku. Obecny kościół z 1727 roku zbudowany został na miejscu starego. Świątynia - drewniana, oszalowana i kryta gontem - powstała z fundacji Andrzeja Radońskiego i Jana Radońskiego. Nowy kościół otrzymał wezwanie świętego Jana Chrzciciela. Ołtarz główny i boczny ze splotami liści akantu pochodzą z roku 1730. W ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a w kaplicy bogaty ołtarz rokokowy.

Dane kontaktowe:

  • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie
  • 62-812 Jastrzębniki, Pamięcin 22
  • tel. 62 751 25 79
  • www.pamiecin.org