KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W BLIZANOWIE

Kościół p.w. Narodzenia NMP, położony na niewielkim wzniesieniu, zbudowany został prawdopodobnie w 1532 roku. Większość źródeł na to wskazuje, ale historycy doszukali się też wpisu w aktach z wizytacji biskupich mówiących jedynie o odbudowie stojącej tu wcześniej świątyni. Bryła kościoła, pomimo upływu lat i wielokrotnych przeróbek, do dziś zachowała charakterystyczne cechy późnogotyckiego schematu konstrukcyjnego i orientowanego ustawienia. Świątynia posiada konstrukcję zrębową, jest oszalowana z zewnątrz i ma wieżę. Wraz z upływem lat przybywały kolejne elementy składowe dzisiejszej budowli. Do oryginalnych elementów, pochodzących z czasów budowy, bez wątpienia zaliczyć można układ planistyczny, górną belkę tęczową, prostokątne okna zamknięte półkolistym łukiem oraz obramienia portali drzwiowych. Warto zwrócić uwagę na ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Blizanowskiej. Jest to siedemnastowieczna kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wykonana przez nieznanego malarza, a przystrojona podczas renowacji kościoła w XVIII wieku w korony i sukienki dzięki hojności Anny Molskiej - kasztelanowej rogozińskiej. Liczne wota, umieszczone na czerwonym aksamicie w tle obrazu, potwierdzają łaskawy, a nawet cudowny charakter obrazu. Będąc świadkiem uroczystego odsłaniania obrazu, możemy usłyszeć pieśń ku czci Matki Boskiej Blizanowskiej.

Dane kontaktowe:

  • Kościół p.w. Narodzenia NMP w Blizanowie
  • 62-814 Blizanów, Blizanów 4
  • tel. 62 751 10 84