KOŚCIÓŁ PW. ŚW. URSZULI W ZBIERSKU

Każdy kto interesuje się historią architektury sakralnej powinien odwiedzić Parafię w Zbiersku. Pierwsze wzmianki o Kościele pw. św. Urszuli w Zbiersku pochodzą z I poł. XV w. Obecnie istniejący kościół powstał w dwóch etapach: w 1759 r. zbudowano drewnianą nawę, a w 1879 r. dobudowano do niej murowane z cegły prezbiterium. Obok kościoła warto zobaczyć drewnianą dzwonnicę z XIX w. Kościół znajduje się przy ulicy prowadzącej w kierunku Zbierska-Cukrowni. W rokokowym ołtarzu głównym z 1760 r.  znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Rokokowe ołtarze boczne z 1760 r. a na belce tęczowej figura Madonny z Dzieciątkiem o reminiscencjach gotyckich (XVII w.)

Dane kontaktowe:

  • Kościół pw. św. Urszuli w Zbiersku
  • 62-830 Zbiersk, Zbiersk Cukrownia 140
  • tel. 62 752 05 23
  • www.parafiazbiersk.ugu.pl