KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WOJCIECHA W KOŚCIELCU KALISKIM

Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim pochodzący najprawdopodobniej z I połowy XII wieku. Jego najstarsza zachowana cześć to romańskie, granitowe prezbiterium. Drewniana nawa świątyni zbudowana jest w stylu góralskim i pochodzi z XVIII wieku. Wyposażenie wnętrza stanowią cztery rokokowe ołtarze z połowy XVIII wieku oraz XVII-wieczny obraz św. Józefa w ołtarzu głównym. Z tym obrazem związana jest pewna historia. Na siedemnastowiecznym obrazie  pod srebrną sukienką znajdują się podobno ślady palców wypalonych ogniem. Pochodzą one ponoć z 1733 roku, kiedy ukazał się duch zmarłego dziedzica i od właściciela sąsiednich Petryk – Tarnowskiego, zażądał modlitwy. Dla udowodnienia istnienia czyśćca duch zostawił na obrazie dwa znaki.

Dane kontaktowe:

  • Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim
  • 62-831 Korzeniew, Kościelec Kaliski 11
  • tel. 62 761 31 29
  • www.parafia_koscieleckaliski.republika.pl