KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W KOSMOWIE

Na terenie wsi Kosmów można podziwiać zabytkowy kościół parafialny, który jest skrzętnie ukryty wśród starych drzew. Ze  źródeł  historycznych  wiadomo,  że  kościół  w  Kosmowie  istniał  już  w  XV  wieku. Fundatorem tej świątyni był Jan z Kosmowa. Z biegiem czasu obiekt uległ zniszczeniu i około roku 1691 zbudowano nowy - również drewniany,  ale  na  kamiennym  fundamencie.  Budowla ta istnieje do dziś i służy parafianom  ze  wsi  Kosmów,  Przedzeń,  Szadek  oraz  Ceków. Kościół  w  Kosmowie  jest  pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Kościół w Kosmowie jest przykładem barokowej architektury drewnianej w Polsce. Jednonawowy, z zewnątrz wzmocniony lisicami, zakończony absydą. Dwuspadowy  dach kryty  jest gontem. We wnętrzu świątyni można zobaczyć dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII wieku zdobione kolumnami jońskimi i postaciami świętych, w ołtarzach znajdują się również barokowe obrazy a na suficie dwa barokowe malowidła iluzjonistyczne, przedstawiające Św. Trójcę i Matkę Boską z Dzieciątkiem. W części prezbiterialnej znajduje się również barokowa ambona z malowidłami przedstawiającymi czterech ewangelistów. Zabytkowy  kościół  w  Kosmowie  był  również  inspiracją  dla  artysty  plastyka Władysława Kościelniaka, który przedstawił go w swoich rysunkach.

Dane kontaktowe:

  • Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Kosmowie
  • 62-834 Ceków, Kosmów 29
  • tel. 62 763 17 82