KOŚCIÓŁ PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W STRZAŁKOWIE

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzałkowie wzniesiony w 1754 r. z fundacji Ignacego Zaremby z Kalinowy i księdza Jana Brańskiego proboszcza w Liskowie. W kościele we wielkim ołtarzu znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny, malowany na drzewie, który przedstawia u góry Najśw. Pannę wśród Aniołów u dołu zaś 12 Apostołów, stojących nad otwartym grobem. Suknia kuta ze srebrnej blachy i srebra, wyzłacana korona to elementy, które zdobią ten obraz. Ludność okoliczna uważa go za cudowny, przechowując we wdzięcznej pamięci doznane tu łaski.

Dane kontaktowe:

  • Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzałkowie
  • 62-850 Lisków, Strzałków 64
  • tel. 62 763 40 19
  • e-mail : parafia@strzalkow.pl
  • www.parafia.strzalkow.pl