KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BORKOWIE STARYM

W czasie pobytu na terenie powiatu kaliskiego trzeba odwiedzić Parafię św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym. Znajdujący się tam drewniany kościół wzniesiony został około 1710 roku z fundacji biskupa poznańskiego Bartłomieja Tarły. Wnętrze świątyni zdobione jest barokowym zespołem polichromii wykonanych temperą na drewnie. W ołtarzu głównym znajduje się siedemnastowieczny obraz Madonny z Dzieciątkiem, jego zasuwę stanowi obraz św. Andrzeja Apostoła. Wyposażenie wnętrza częściowo pochodzi z XVIII wieku, a składa się ono między innymi z: barokowej ambony przyściennej, dwóch ołtarzy bocznych, neobarokowych organów z 1890 roku i barokowego krucyfiksu z 1710 roku. Jednym z cenniejszych zabytków jest wczesnobarokowa monstrancja sprzed 1643 roku ufundowana przez biskupa warmińskiego i sambijskiego Mikołaja Szyszkowskiego herbu Ostoja. W 2010 roku w ramach unijnego projektu renowacji kościołów drewnianych w diecezji kaliskiej świątynia przeszła generalny remont przywracający jej dawną świetność.

Dane kontaktowe:

  • Parafia św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym
  • 62-817 Żelazków, Borków Stary 9
  • tel. 62 761 29 59
  • e-mail : parafiaborkow@interia.pl
  • www.borkow-stary.pl