KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JAKUBA W TŁOKINI KOŚCIELNEJ

Pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku zbudowano obecnie istniejącą świątynię. W połowie XIX wieku dostawiono do niej kaplicę świętej Zofii. Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany. We wnętrzu dominuje styl barokowy. Ołtarz główny i boczne są przykładem tegoż stylu i pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się kopia z XVII wieku obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej nazywana Matką Boską Tłokińską. Tutaj znajduje się także obraz suwany świętej Rodziny z pierwszej połowy XVIII wieku.

Dane kontaktowe:

  • Parafia Św. Jakuba w Tłokini Kościelnej
  • 62-860 Tłokinia Kościelna, Kościelna 7
  • tel. 62 761 43 69
  • www.parafiatlokinia.pl