KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W GODZIESZACH WIELKICH

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich, powstała przypuszczalnie w XIV wieku, chociaż same wsie, które weszły w jej skład mają jeszcze starszą metrykę. Po raz pierwszy wzmiankowane są one w akcie fundacyjnym księcia wielkopolskiego Władysława Odonowicza dla pobliskiego klasztoru cysterek w Ołoboku z 1213 roku. W głównym, bogato zdobionym rokokowym ołtarzu umieszczono, jak podają kroniki „według głosu ludu uważany za cudowny” obraz Matki Boskiej Pocieszenia. O starej metryce parafii świadczy zachowany kielich z XV wieku czy chociażby późnogotycka pasja umieszczona na belce tęczowej. Spore zdziwienie potrafi wzbudzić z pozoru makabryczny obraz św. Bartłomieja Apostoła umieszczony w prawym ołtarzu bocznym. Takiego widoku nie powstydziłby się nie jeden film grozy. Oto stoi przed nami postać trzymająca w jednej ręce nóż rzeźnicki, a na drugiej przewieszoną poranioną skórę zdartą z człowieka.

Dane kontaktowe:

  • Parafia Rzymskokatolickia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich
  • 62-872 Godziesze Wielkie, ul. Kard. Wyszyńskiego 1
  • tel. 62 761 10 10
  • www.godziesze.parafia.info.pl